About YATS

品牌創立於 2016年07月

「YATS - STAY to eat 葉子餐廳」以義式料理為主的歐陸風格餐廳。取名為YATS是因為倒著看是STAY,我們想營造出讓客人「在生活中享受美食,在美食中品味生活,可以很舒適的STAY在YATS用餐」。而葉子,取其YATS的諧音,同時也代表堅持使用天然的食材與義法料理的香料。

     YATS

     STAY TRUE STAY YOU